om oss

Erfarenheter som ger resultat.

EkoT Konsult är ett leverantörsobundet konsultföretag med inriktning på ekonomi, telekommunikation och bredbandsinfrastruktur.

Vi som arbetar vid företaget är ett team på tre seniorkonsulter med lång och gedigen erfarenhet från både privat och offentlig sektor.

Vår samlade kunskap har vi byggt upp i olika ledande befattningar och i kunduppdrag som sträcker sig från affärs- och verksamhetsutveckling till ekonomistyrning samt utredningar och upphandling av IT-system och bredbandsinfrastruktur.

Vi tror att vår kompetens och erfarenhet när det gäller organisationsutveckling, ekonomistyrning, bredband och informationsteknik ger oss en unik möjlighet att hantera breda uppdrag. Att kunna belysa hur tekniska förändringar och ny teknik skapar förutsättningar till att effektivisera verksamheter och samtidigt kunna utreda de ekonomiska konsekvenserna är en förutsättning för kunna ta ett helhetsgrepp i ett förändringsarbete.

tjänster

Tjänster på bred front

Våra tjänster är inte ”paketerade” utan utgår från våra erfarenheter och vad vi vad vi faktiskt har arbetat med genom åren.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Marknadsföring och försäljning

Framtagning av mål och strategier

Behovsanalys, kravspecifikation och upphandling av mobila och fasta telekom- och IT- tjänster

Förstudier och Bredbandsutredningar avseende Regionala nät, Stadsnät och Byanät

Besiktningar och installationskontroller avseende bredbandsinstallationer för Byanät och Fastighetsnät

Mentorskap och Utbildning

Rådgivning

Lobbyverksamhet

Arrangemang av Studiebesök i Sverige och utlandet