uppdrag

Genom åren har vi i olika roller arbetat med en mängd olika kunder, till exempel:
PTS och Bredbandsforum

Framtagning av avtalsmallar för Bredbandsföreningar, framtagning av broschyr ”Fiber till byn”, framtagning av referensunderlag för Länsstyrelser avseende upprättandet av Förvaltningsplaner, Drift- och Underhållsplaner samt för genomförandet av Risk- och Sårbarhetsanalyser för Byanät.

Svenska Stadsnätsföreningen

Konsulterande Generalsekreterare, projektledning vid utveckling av IT- system, projektledning vid upphandling av leverantör för datalagring, Framtagning av rekommendationer för robusta telekommunikationsnät och noder, framtagning av rekommendationer för dokumentation av telekommunikationsnät och noder, framtagning av koncept (Byanätskoncept) för utbildning av Länsstyrelser, Kommuner och Bredbandsföreningar avseende bredbandsutbyggnad på landsbygd, framtagning och genomförande av seminarieserie (50 seminarietillfällen) avseende bredbandsutbyggnad på landsbygd (Byanätskonceptet) för Länsstyrelser, Kommuner och Bredbandsföreningar.

Fiberföreningar och bostadsrättsföreningar

Besiktning och installationskontroll av HB Fibernät i Hejnum och FFL Fibernät i Fardhem, Linde, Lojsta, besiktning av fastighetsnät för Brf. Kapprocken Vällingby.

Mariehamns stad

Marknadsanalys och framtagning av en affärsplan för bildandet av ett bredbandsbolag.

Vägverket

Verksamhetsutveckling IT, Förvaltningsansvar telekom, Mentorskap.

SABO

Framtagning av rekommendationer för robusta fastighetsnät.

Gotlands Energi (GEAB) stadsnät

Design av ett bredbandsnät för Gotland. Framtagning av en affärsplan för realisering.

Pensionsmyndigheten (tidigare ansvarig myndighet, Försäkringskassan)

Revision och granskning av pensionssystemet årsredovisning.

Ekonomistyrningsverket

Kravspecifikation ekonomisystem.

Skolfastigheter i Stockholm AB

Granskningar av bygg-, el- och larmbolag.