agneta björkman

Ekonom med inriktning på redovisning och revision.

Agneta har en Master of Public Administration med inriktning på ekonomisk styrning. Hon har lång erfarenhet från statsförvaltningen som ekonomiansvarig vid flera myndigheter. Bland annat som ekonomidirektör under 10 år, vid Socialstyrelsen.

Hon har under åren ansvarat och deltagit i en mängd olika utredningar och effektivitetsrevisioner, främst inom den offentliga sektorn. Hon har genomfört översyner av olika administrativa funktioner, granskat och tagit fram policies, riktlinjer och rutiner för att säkerställa en god intern kontroll.

Som konsult har Agneta bland annat haft uppdrag som ekonomichef vid Statens Kulturråd och som administrativ chef vid Kommerskollegium. Hon har också varit uppdragsansvarig för flertalet granskningar/förvaltningsrevisioner på uppdrag av bl.a. Energimyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Fortifikationsverket, Malmö Stad, Riksrevisionen, SISAB, Stockholms Stad med flera myndigheter.

Agneta har deltagit i Försvarsmaktens arbete med att ta fram rutiner och riktlinjer för ekonomiarbetet i samband med införandet av nytt ekonomisystem. Under 5 år var hon ansvarig för revisionen av Pensionssystemets Årsredovisning.

E-post: agneta.bjorkman@ekotkonsult.se
Telefon: +46 8 84 88 37