lars björkman

Managementkonsult med inriktning på IT och telekom.

Lars har genom åren fungerat i många olika roller - allt från konsult och projektledare till projektägare och affärsansvarig chef på olika nivåer. Han startade inom området telekommunikationsteknik, men har successivt ändrat fokus från teknik till nytta och affärer.

I konsult- och projektledarrollen har Lars arbetat med ett brett spektrum av utredningar och med upphandling av både telekommunikationssystem och IT-system. Han har genomfört olika organisationsutredningar, tagit fram utvecklingsstrategier och "Balanserade Styrkort", infört nya arbetssätt i IT-relaterade verksamheter och också fungerat som mentor åt chefer inom IT- området.

Flera av de uppdrag som han på olika sätt varit engagerad i har genomförts i Joint Venture eller konsortieform med olika partners, vilket har gett honom bred erfarenhet av partnerrelationer och av att hantera styrgrupps- och styrelsearbete.

Lars har representerat sina uppdragsgivare i olika branschorgan som "IT och Telekomföretagen" samt verkat i styrelser för mindre bolag inom IT- området. Vid flera tillfällen har han också genomfört olika seminarier, specifikt med inriktning på telekommunikationsteknik och mer generellt på bredbandsutvecklingen i Sverige.

E-post: lars.bjorkman@ekotkonsult.se
Telefon: +46 8 84 88 37